VŔTANIE STUDNÍ SO ZÁRUKOU NA MNOŽSTVO VODY A

HĹBKU STUDNE


ZÁRUKA NA MNOŽSTVO VODY - v zmluve je stanovená minimálna výdatnosť vrtu v LITROCH ZA 24 HOD. V prípade nesplnenia výdatnosti nebudú účtované žiadne náklady alebo pokračujeme vo vrte ďalej až dosiahneme stanovenú - dohodnutú výdatnosť na naše náklady.

 

ZÁRUKA NA HĹBKU STUDNE - zmluvne zaručená hĺbka vrtu. V prípade prekročenia hĺbky vrtu nebudú práce navyše účtované. V prípade plytšieho vrtu budú účtované skutočne odvŕtané metre.
- v dohodnutej cene vyvŕtanie, vystrojenie, perforácia, sypaný filter a vyčistenie  zdroja vody.
- dohodnutá cena je stála bez ohľadu na geologické zloženie horniny a použitú technológiu vrtných prác 

 

VRTY PRE TEPELNÉ ČERPADLÁ Zem Voda

 - v dohodnutej cene je vyvŕtanie, vystrojenie normovaným kolektorom 4x32mm alebo 2x40mm z materialu PE 100, PE 100RC alebo PE XA a zainjektovanie bentonitovou zmesou z dlhoročnou zárukou.
- cena je stála bez ohľadu na geologické zloženie horniny a použitú technológiu vrtných prác